Đưa ra giải pháp thi công và biện pháp kỹ thuật thi công là một khâu quan trọng trong quá trình thi công hoàn thiện đá mài Terrazzo, Pebple Whash.

Vì thế phải lựa chọn biện pháp thi công cụ thể, phù hợp với năng lực thiết bị, trình độ quản lý và tay nghề kỹ thuật sẵn có của mình thì mới đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ mà Chủ Đầu Tư yêu cầu.

Từ những yêu cầu trên, chúng tôi đưa ra các phương án, biện pháp kỹ thuật thông qua các tài liệu mời thầu, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chi tiết, chúng tôi sẽ khảo sát thực tế tại hiện trường nhằm đưa ra những biện pháp thi công hữu dụng nhất, tìm hiểu về vị trí, đặc điểm, điều kiện thi công tại công trường chúng tôi thành lập mặt bằng tổ chức thi công, tiến độ thi công. Thông qua các buổi làm việc cùng tư vấn thiết kế, Chủ Đầu Tư, Ban chỉ huy…vv cùng bàn bạc và đưa ra các phương án khả thi nhất mà chúng tôi có được cùng với những chỉ thị hiệu quả từ Tư vấn, Chủ Đầu Tư, Ban chỉ huy…vv.

Trên tiêu chí mang lại sự hiệu quả từ kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ. Chúng tôi dựa trên tất cả các ưu điểm, sự hỗ trợ từ nhiều hướng từ đó sẽ mang lại những ưu điểm nhất định khi nhận thầu bất kỳ một dự án nào dù lớn hay nhỏ. Với trình độ thi công gần 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào đã sát cánh cùng nhiều dự án, nhiều đối tác và được sự đánh giá cao qua các công trình đã thực hiện.