Công trình biệt thự

Công trình biệt thự

 

Thời gian thi công:
Địa điểm: Quận 3, TP.HCM