Resort Hương Quế Phú Quốc

Resort Hương Quế Phú Quốc

 

Thời gian thi công:
Địa điểm: Phú Quốc