The Cliff Mũi Né

The Cliff Mũi Né

The Cliff Resort & Residences

 

Thời gian thi công:
Địa điểm: Mũi Né