The Shells Phú Quốc

The Shells Resort & Spa Phú Quốc

 

Thời gian thi công:
Địa điểm: Phú Quốc