CEO and founder of Construction ltd.
LƯƠNG QUANG HẢI Ông sáng lập Công ty Tài Nguyên vào năm 2008, cũng là người nghiên cứu kỹ thuật, công thức và đưa ra giải pháp đá mài Terrazzo đầu tiên tại Việt Nam. Được áp dụng cho các …

LƯƠNG QUANG HẢI

Ông sáng lập Công ty Tài Nguyên vào năm 2008, cũng là người nghiên cứu kỹ thuật, công thức và đưa ra giải pháp đá mài Terrazzo đầu tiên tại Việt Nam. Được áp dụng cho các công trình lớn như Resort, khách sạn cao cấp, biệt thự v.v… Được các chủ đầu tư đánh giá chất lượng cao, vượt trội so với kỹ thuật nhiều năm trở về trước. Có thể nói đây là những công trình nghiên cứu được áp dụng thực tế mang tính chất vượt trội cho hiện tại và tương lai